Wat zijn wateraders?

Wateraders zijn ondergrondse waterstromen die trillingen (energie, straling) teweegbrengen met een negatieve uitwerking op mensen, dieren en planten. Dit is zeker het geval op kruisingen van wateraders. Sommige mensen, en zeker kinderen, kunnen deze energie voelen, evenals dieren. Vroeger liet men daarom dieren bepalen waar er gebouwd werd. Met moderne geavanceerde apparatuur is de straling ook meetbaar.